Jesteś tutaj: Strona główna | Rozwiązania | Tagi RFID

Tagi RFID
    Etykiety i znaczniki radiowe...

Tagi RFID (znaczniki RFID), podobnie jak kody kreskowe, służą do identyfikacji towarów, miejsc składowania, opakowań i dokumentów. Ich przewaga ujawnia się w bardziej złożonych systemach logistycznych, gdy wymagane jest spełnienie specyficznych warunków takich jak duża odporność mechaniczna etykiety, odczyt poprzez opakowanie lub możliwość zmiany informacji o towarze.

Tag radiowy jest to układ elektroniczny zawierający specjalizowany procesor, pamięć oraz antenę. Odczyt tagów RFID następuje poprzez łącze radiowe za pomocą specjalnego czytnika. W zależności od zastosowanej technologii, zasięg odczytu taga RFID może wynosić od kilku centymetrów do kilkunastu metrów. W chwili odczytu tag transmituje do czytnika przechowywane w swojej pamięci dane. Najczęściej jest to unikalny numer seryjny pozwalający na identyfikację towaru. Istnieją również tagi o większej pojemności, często z możliwością programowania przez czytnik, co pozwala na przechowywanie zmiennych informacji np. o masie palety lub dacie ostatniego użycia opakowania.

Nasza firma realizuje systemy automatycznej identyfikacji wykorzystujące każdą z dostępnych obecnie technologii tagów RFID. W zależności od potrzeb możemy użyć tagów pasywnych typu LF, HF lub UHF lub tagów aktywnych. Oferujemy również czytniki tagów, tak wbudowane w terminale radiowe jak i zewnętrzne.

Ze względu na mnogość dostępnych obecnie standardów tagów oraz uwarunkowania techniczne samej technologii odczytu zalecamy naszym Klientom skorzystanie z naszych usług doradczych i projektowych. Odpowiednie przygotowanie wdrożenia tagów radiowych jest szczególnie istotne gdyż, pomimo znacznego rozwoju tej technologii w ostatnich latach, koszty wdrożenia systemu identyfikacji przy pomocy tagów są wciąż znacząco wyższe niż przy zastosowaniu kodów kreskowych. W efekcie wdrożenie tagów radiowych jest opłacalne tylko w stosunkowo niewielkiej liczbie przypadków wynikających ze specyficznych potrzeb procesów logistycznych.